Катче за офицерите за заштита на личните податоци

Почитувани офицери,

Ве информираме дека креиравме Катче за офицерите (DPO Corner) како платформа за размена на знаење и искуство и за поддршка при извршувањето на Вашите задачи. Пристапот до Катчето за офицери e рестриктивен, само за Вас и за АЗЛП. 

За да пристапите до Катчето за офицери, Ве молам користете ги линковите од левата навигација на оваа страница.

Прирачник за офицерите за заштита на лични податоци