Четови и групи за дискусии

Кога се учествува во групите за дискусии или четовите, најверојатно се праќа порака која може да биде прочитана насекаде во светот. Секој од љубопитство може да ја ископира пораката и да ја чува неограничено. На овој начин може да се најдат имињата на групите во кои корисникот учествувал и е зачленет. Имињата на тие групи можат да откријат многу податоци за корисникот.

Како да се спречи злоупотребата

  • Учествувајте во четови или дискусиони групи само со користење на псевдоним.
  • Бидете претпазливи. Не треба да ги давате вашите лични податоци освен ако е неопходно.
  • Користете друга е-пошта која може да се уништи.
  • Некои групи кои чуваат стари пораки нудат алатка за бришење на пораките и истата треба редовно да се користи!