Годишен план за јавни набавки

2022

План за јавни набавки за 2022 година Преземи

2021

План за јавни набавки за 2021 година Преземи

2019

План за јавни набавки за 2019 година Преземи

2018

План за јавни набавки за 2018 година Преземи