Завршни сметки

Завршна сметка за 2021 година - 1, 2

Завршна сметка за 2020 година - Преземи

Завршна сметка за 2019 година 1, 2, 3, 4, 5, 6

Завршна сметка за 2017 година 

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378517 - Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014363114 - Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка  020066014363716 - Преземи

Завршна сметка за 2017 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378521 - Преземи

Завршна сметка за 2016 година 

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378517 - Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014363114 - Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка  020066014363716 - Преземи

Завршна сметка за 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните податоци за сметка 020066014378521 - Преземи