Лица за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

1. Јасминка Ѓеорѓиевска Анчевска, раководител на Одделение за супервизија над приватниот сектор во Секторот за супервизија

Е-маил: jasminka.ancevska@privacy.mk

Телефон: +38923230 635 локал 012 и +38975316166

 

2. Хатип Мемети, советник за општи работи, Сектор за правни и општи работи, Одделение за административно-правни и општи работи

Е-маилhatip.memeti@privacy.mk

Телефон: +38923230 635 локал 004 и +389