Теми за граѓаните

Темите се одбрани за да добиете јасна и сеопфатна информација за заштитата на личните податоци во оние области каде што се обработуваат најголем број на лични податоци.

 

Економија и финансии

Здравство

Работни односи

Информатичка технологија

Видео надзор

Интернет

Посебни категории

на лични податоци

 

ЕМБГ