Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци

 
1 Почеток 2 Преглед 3 Крај
Податоци за Подносител/здружение на граѓани
Податоци за Подносителот на барањето/физичко лице
Податоци за законскиот застапник доколку го има
(Ако имате законски застапник во прилог е потребно да доставите и заверено полномошно)
Податоци за правното/физичкото лице кое сметате дека ги повредило Вашите лични податоци:
CAPTCHA
Ова прашање е за спречување на спам.
Image CAPTCHA
Внесете ги карактерите прикажани на сликата